26Apr/17

Vokālo ansambļu skate

Svētdien, 23. aprīlī Kuldīgas Kultūras centrā notika vokālo ansambļu skate, kurā piedalījās arī Kurmāles sieviešu vokālais ansamblis. Vadītāja Inga Dubure. Ansamblis ar savām dziesmām kuplina pagasta pasākumus, kā arī labprāt piedalās vieskoncertos.