PELDĒŠANA ATKLĀTĀ ŪDENĪ

Peldam Vilgālē -2020

 

NOLIKUMS

 1. Sacensību mērķis
 • Nostiprināt drošas peldēšanas prasmes, veicināt godīgu sacensību garu, savu spēju apzināšanos!
 • Attīstīt un popularizēt peldēšanas tradīcijas Kuldīgas novada Vilgāles ezerā.
  2. Sacensību laiks un vieta

Sacensības notiks 18. jūlijā 2020. plkst 13.00 Kuldīgas novada, Kurmāles   pagasta Vilgāles ezerā (lielākais Kuldīgas novadā242 ha)
Koordinātas: 56.880893, 21.817769
Nokļūšana pa Kuldīgas – Aizputes šoseju, 13. km pagrieziens uz Vilgāli.

 Reģistrēšanās no  11.30 -12.30.

 • 12.40- pārstāvju sapulce
  13.00 – sacensību atklāšana pie ezera
  13.15. – sacensību sākums
  no 14.00 –   pusdienas
  15.30 – apbalvošana (laiki aptuveni atkarībā no dalībnieku skaita)

3. Sacensību organizētāji
Kurmāles pagasta pārvalde sadarbībā ar Kuldīgas novada Sporta skolu
Pasākuma galvenais organizators/atbildīgā persona:  Inete Megne
Galvenais tiesnesis: Dzintra Freimane

 1. Dalībnieki, vecuma grupas un distances

 Visi peldēšanas entuziasti.
Tautas klase:
A – 11 g. un jaunāki, iesācēji – 72 m ( laipas garums)
B – 12 – 13 g. – 72 m; 400m
C – 13 – 14 g. – 72 m; 400 m
D – 15 – 17 g. – 72 m; 400 m
E – 18 – 32 g. – 72 m; 400 m
F – 33 – 49 g. – 72 m; 400 m
G –  50g. +        72 m; 400 m

Izaicinājuma distance – 881 m

Sporta klase:
E-18 – 29g. – 2,5 km
F- 30 – 39g. – 2, 5 km
G- 40- 49g.-2,5 km
H- 50g.+       – 2,5 km
Katru distanci dalībnieks drīkst veikt jebkurā peldēšanas stilā un peldēšanas tērpā. Peldēšanas palīglīdzekļus izmantot nav atļauts.

Laipas forma – T veida, garums 72 m.
72 m peldēšanas starts no laipas uz krastu
881 m starts no laipas galapunkta ezerā pa apli un finišs krastā
400 m un 2,5 km starts no laipas galapunkta ezerā pa apli

 Dalībnieka vecums tiek noteikts uz 2020.gada 31.decembri.
Katrs dalībnieks ir personīgi atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko apliecinās ar savu parakstu. Jauniešiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, parakstās vecāki vai treneris.

 Iesniedzot pieteikumu dalībnieki ir piekrituši, ka pasākuma laikā tiks fotografēti, vai filmēti un materiāli var tikt izmantoti pasākuma publicitātei.

Sacensības sāksies ar jaunākajām grupām. Atkarībā no dalībnieku skaita, grupas var tikt apvienotas.

 1. Apbalvošana
 •  Sporta klases dalībnieki, kas ieguvuši pirmās trīs vietas, saņem kausu un diplomu;
 • Tautas klases visu grupu dalībnieki par 1. vietu saņem kausu un diplomu, -2.- 3. vietai diplomi;
 • visi dalībnieki saņem piemiņas apliecinājumu ar uzrādīto rezultātu un suvenīru ar sacensību emblēmu.

6. Pieteikumi un dalības maksa

 Pieteikumi sacensībām jāaizpilda elektroniski līdz 16.07.2020. nosūtāmi  e-pastā:  inete.megne@kuldiga.lv vai nododami rakstiskā veidā 1/2 stundu pirms sacensībām.

Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, novads un vecuma grupu.
Dalības maksa Tautas klase – 5 eiro;  Sporta klase –  10 eiro
Dalībniekiem līdz 17 gadiem – bez maksas

Kontaktinformācija:  Inete  Megne tālr. 29257707; Dzintra Freimane 29622048; Raits Valters tālr. 29110876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACENSĪBU NORISES VIETA