Kurmāles seniori tiek acināti uz balli Turlavā. Kurmālnieki aicināti pieteikties pie Ainas pa telefonu 29257707 līdz 10. maijam.