Pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane

 

dace.gutmane@kuldiga.lv

 29171590

Lietvede Agnese Eversone

kurmale@kuldiga.lv

23372735;63361134

Kultūras pasākumu organizatore Inete Megne

inete.megne@kuldiga.lv

29257707;

Sociālā darbiniece Jana Aņišina

 jana.anisina@kuldiga.lv

27810191

Sociālā darbiniece

Gunta Alkšņuzara gunta.alksnuzara@kuldiga.l

26349549

 

Kuldīgas novada pagastu bāriņtiesas locekle Skaidrīte Jurevska

skaidrite.jurevska@kuldiga.lv

27020948

Vilgāles bibliotēkas vadītāja Žanna Rossinska

vilgale.biblioteka@kuldiga.lv

29275414

Priedaines bibliotēkas vadītāja Alise Uča

priedaine.biblioteka@kuldiga.lv

27886267