Pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane

 

dace.gutmane@kuldiga.lv

 29171590

Lietvede Inete Megne

kurmale@kuldiga.lv

23372735;63361134

Kultūras pasākumu organizatore Sanita Pujāte

sanita.pujate@kuldigasnovads.lv
29257707;

Sociālā darbiniece Ieva Paiča

 ieva.paica@kuldiga.lv

27810191

Sociālā darbiniece

Keisija Heidemane keisija.heidemane@kuldiga.lv

26349549

Sociālā darbiniece Laila Štāle

laila.stale@kuldiga.lv
25652169

Kuldīgas novada pagastu bāriņtiesas locekle Skaidrīte Jurevska

skaidrite.jurevska@kuldiga.lv

27020948

Vilgāles bibliotēkas vadītāja Žanna Rossinska

vilgale.biblioteka@kuldiga.lv

29275414

Bibliotekāre   Gunta Zingberga

priedaine.biblioteka@kuldiga.lv

27886267