Kultūras pasākumi  2022.gada jūnijā, jūlijā        

  1. No 1.jūnija līdz 8.jūlijam Kurmāles pagasta izstāžu zālē Oļģerta Grūbes foto izstāde.
  2. Svētdien, 5.jūnijā plkst.12.00 Kurmāles pagasta Vilgāles stadionā pasākums bērniem ar dziesmām, spēlēm, lēkšanu piepūšamajās atrakcijās un vēl daudz un dažādas kopējas aktivitātes!
    Aicinām bērnus kopā ar saviem vecākiem apmeklēt šo jautro pasākumu!

3. Atcerēsimies! Otrdien, 14.jūnijā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas      diena! Aizdedz svecīti, noliec ziedus pie piemiņas akmens Vārdupē un atceries tos,               kuri izgāja bargos Sibīrijas ceļus!

4.  Ceturtdien, 16.jūnijā tiek organizēta Kurmāles pagasta senioru ekskursija:
* Pāvilosta un tās apkārtne;
* Lauku maizes ceptuve “Ievlejas”:
* Ziemupe:
* Rododendri Cīravā,
* Meža Dizaina Dārzs- Latvijā pirmā mēbeļu audzētava.

Ekskursijai pieteikties līdz 11.jūnijam pa telefonu 29257707_Inete

5. Ceturtdien, 23.jūnijā plkst.16.00 Vilgāles estrādē koncerts kopā ar
Arti Šimpermani. Ieeja koncertā brīva.

6. Sestdien, 9. jūlijā plkst.19.00 Vilgāles estrādē Latvijas Nacionālā teātra dziedošo aktieru ansamblis “Greizais Ratiņš”.
Ieeja- 10,00 euro; pensionāriem, studentiem, skolēniem- 5,00 euro

7.  Sestdien,23.jūlijā 13.00 Kurmāles pagasta Vilgāles ezerā PELDĒŠANA ATKLĀTĀ ŪDENĪ.  Informāciju precizēt pa telefonu 29257707- Inete