Kurmāles pagasta pārvalde

Pagastmāja, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV – 3332

REKVIZĪTI NORĒĶINIEM
Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga,
Kuldīgas novads, LV-3301

A/S SEB Latvijas Unibanka
Konta Nr. LV93UNLA0011021130401