Noteikts masas ierobežojums ceļam -6260C005 Pūces-Jāmaņpļavas.