Noteikts masas ierobežojums ceļiem -6260A004 Vilgāle- Birznieki; 6260B016 Vālodžu ceļš; 6260A001 Planīcas-Alejas; 6260A002 Stangoņu ceļš; 6260A003 Muižarāji-Birztalas; 6260A006 Kurmāles ceļš.