Septembrī norisināsies  „Kuldīgas novada rezidence radošajiem autoriem 2022”.  Šogad šajā rezidencē piedalās arī Kurmāles pagasts .
Kurmāles pagastā Mākslinieku Rezidences ietvaros no 5.septembra līdz 18.septembrim savus darbus Kurmālē  radīs mākslinieks Armands Doķis.
Armanda Doķa līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar antīku lietu renovāciju un izpēti. Viņš ir piedalījies muižu restaurācijas darbos. Ļoti aizrauj pievērsties dažādu aizmirstu virsmu integrācijai jaunā vidē un telpā. Nesen Armands un viņa partneri ir pievērsušies tapešu radīšanai ar roku, kur mēģina integrēt visas savas zināšanas un dzīves laikā gūto pieredzi. Rezidences laikā Kurmālē ir vēlme padarboties ar gaismas spēli, izmantojot papīru, kas jau bijis izmantots vairākos studijas veidotajos projektos.
https://www.facebook.com/kuldigaresidence
ATBALSTĪSIM MĀKSLINIEKU! LAI MUMS KOPĀ VISS IZDODAS!