Svētdien, 23. aprīlī Kuldīgas Kultūras centrā notika vokālo ansambļu skate, kurā piedalījās arī Kurmāles sieviešu vokālais ansamblis. Vadītāja Inga Dubure. Ansamblis ar savām dziesmām kuplina pagasta pasākumus, kā arī labprāt piedalās vieskoncertos.