Kurmāle  Klientu pieņemšanas laiks
Vilgāle Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:30-12:30 8:30-12:30  8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30
Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Gunta Alkšņuzara Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Gunta Alkšņuzara  

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Keisija Heidemane

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām  Jana Aņišina Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Gunta Alkšņuzara
Tel. 26349549 Tel. 26349549 Tel. 25652169  Tel. 27810191 Tel. 26349549
Klientu apkalpošana, iepriekš vienojoties; dokumentu apstrāde; apsekošanas dzīvesvietās; starpprofesionālas tikšanās u.c.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  13:00-17:30 13:00-16:30 13:00-16:30 13:00-16:30   13:00-15:30
Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Gunta Alkšņuzara Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Gunta Alkšņuzara Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Keisija Heidemane Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām  Jana Aņišina Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Gunta Alkšņuzara

Klientu pieņemšanas laiks
Priedaine Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:30-12:30 8:30-12:30  8:30-12:30 8:30-12:30
Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Keisija Heidemane Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām  Jana Aņišina Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Gunta Alkšņuzara
Tel. 25652169 Tel. 27810191 Tel. 26349549
Klientu apkalpošana, iepriekš vienojoties; dokumentu apstrāde; apsekošanas dzīvesvietās; starpprofesionālas tikšanās u.c. 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  13:00-17:30  13:00-16:30  13:00-16:30 13:00-16:30   13:00-15:30
Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Keisija Heidemane Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām  Jana Aņišina Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Gunta Alkšņuzara