Kurmāle  Klientu pieņemšanas laiks
Vilgāle Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:30-12:30 8:30-12:30  8:30-12:30 8:30-12:30
Sociālā darbiniece    Jana Aņišina Sociālā darbiniece (sociālā palīdzība)    Gunta Alkšņuzara
Tel. 27810191 Tel. 26349549
Klientu apkalpošana, iepriekš vienojoties; dokumentu apstrāde; apsekošanas dzīvesvietās; starpprofesionālas tikšanās u.c.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  13:00-17:30 8:30-12:30 8:30-12:30 13:00-16:30  8:00-12:30 13:00-15:30
Sociālā darbiniece    Jana Aņišina Sociālā darbiniece (sociālā palīdzība) Gunta Alkšņuzara

Kurmāle Klientu pieņemšanas laiks
Priedaine Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:30-12:30 8:30-12:30  8:30-12:30 8:30-12:30
Sociālā darbiniece (sociālā palīdzība) Gunta Alkšņuzara Sociālā darbiniece          Jana Aņišina
Tel. 26349549 Tel. 27810191
Klientu apkalpošana, iepriekš vienojoties; dokumentu apstrāde; apsekošanas dzīvesvietās; starpprofesionālas tikšanās u.c. 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  13:00-17:30  13:00-16:30  13:00-16:30 13:00-16:30  8:00-12:30 13:00-15:30
Sociālā darbiniece (sociālā palīdzība) Gunta Alkšņuzara Sociālā darbiniece Jana Aņišina Sociālā darbiniece (sociālā palīdzība)    Gunta Alkšņuzara