Kurmāle  Klientu pieņemšanas laiks
Vilgāle Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:30-12:30 8:30-12:30  8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30
Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Keisija Heidemane Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgajiem    Ieva Paiča  

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem

Laila Štāle

 

Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām    Ieva Paiča

 

 

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību Keisija Heidemane
Tel. 26349549 Tel. 27810191 Tel. 25652169 Tel. 27810191  26349549
Klientu apkalpošana, iepriekš vienojoties; dokumentu apstrāde; apsekošanas dzīvesvietās; starpprofesionālas tikšanās u.c.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  13:00-17:30 13:00-16:30 13:00-16:30 13:00-16:30   13:00-15:30
Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Keisija Heidemane
Mob.26349549
Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām    Ieva Paiča

Mob.27810191

Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Štāle
Mob.25652169
Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām  Ieva Paiča

Mob.27810191

Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Keisija Heidemane

Klientu pieņemšanas laiks
Priedaine Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
8:30-12:30 8:30-12:30  8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30
Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Štāle Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām  Ieva Paiča Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Keisija Heidemane
Tel. 25652169 Tel. 27810191 Tel. 26349549 Tel. 25652169
Klientu apkalpošana, iepriekš vienojoties; dokumentu apstrāde; apsekošanas dzīvesvietās; starpprofesionālas tikšanās u.c. 
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  13:00-17:30  13:00-16:30  13:00-16:30 13:00-16:30   13:00-15:30
Sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem Laila Štāle Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām  Ieva Paiča Sociālais darbinieks darbā ar sociālo palīdzību    Keisija Heidemane