Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

 

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids* Mērvienība Cena ar PVN
(EUR)
1. Zāles īre 1 stunda bez prezentāciju iekārtām un inventāru st.  9,10
2. Materiālu pārvadāšana ar traktoru T-16 st. 7,70