Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

 

Nr.
p.k.
Pakalpojuma veids* Mērvienība Cena ar PVN
(EUR)
1. Zāles īre (90m2) “Pagastmāja”, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads stunda  10,76