Nodarbības vingrošanā notiek
trešdienās un piektdienās no plkst. 18.15-19.15
Nodarbības vada sertificēta trenere Sanita Pujāte.
Informāciju par nodarbībām var saņemt pie Žannas Rossinskas -mob.t. 29275414