4.martā Kurmāles pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rīva”

piedalījās savā pirmajā koncertā “Cīruļputenis”