6. februārī Kurmāles amatierteātris ar L.Stumbres izrādi ,,Tā, lai var redzēt ceļu”, viesojās pašmāju zālē.Izrādē caur smiekliem un humoru vijās galvenā doma- ļaut katram iet savu izvēlēto ceļu, neierobežojot, nenosodot un caur kļūdām meklēt patiesību. Paldies režisorei Guntai Krauzei par režiju un aktieriem par veiksmīgu iejušanos katrā tēla.