Paldies Kurmāles pagasta iedzīvotājiem- Skaidrītei Matrozei, Ārijai Būmeisterei,Dacei Gūtmanei, Alvīnei Patvaldniecei, Gaidai Sotakai, Elgai Kleinbergai, Līvijai Neimanei, ar kuru līdzdalību tapa Sveču izstāde!