Pārvaldes vadītājas Daces Gūtmanes atvaļinājums

no 11. jūnija- 27. jūnijam

Vilgāles bibliotekāres Žannas Rossinskas atvaļinājums

no 9.-17. jūlijam un
no 10.-30. augustam.