17. decembrī pagasta pasākumu zālē notika Latvijas proklamēšanas 99. gadadienai veltīts pasākums. Pēc pagasta pārvaldes vadītājas Daces Gūtmanes apsveikuma, tika pasniegti Atzinības raksti iedzīvotājiem, kuri devuši ieguldījumu pagasta attīstībā. Izskaņā pagasta sieviešu vokālā ansambļa un amatierteātra dalībnieku sveiciens Latvijai.