Kurmāles pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus no 7.oktobra līdz 31.oktobrim
sniegt ierosinājumus par iedzīvotāju godināšanu Valsts svētkos.
Anketas atrodas  Kurmāles pagasta, Priedainē “Bangas -2”,
Priedaines bibliotēkā- “Kalves 25”, Kurmāles pagasta pārvaldē, Vilgāles bibliotēkā un Ē.Upenieka doktorātā Vilgālē.

Ierosinājumus var sūtīt elektroniski- inete.megne@kuldiga.lv vai kurmale@kuldiga.lv