Mīļie, vecāki!
Ja bērns nevar ierasties uz Ziemassvētku pasākumu attaisnojošu iemeslu dēļ
2017.gada 26.decembrī, lūdzam pieteikt  iepriekš (kultūras darba organizatore 29257707 vai pagasta pārvalde t. 63361134), lai  saldumu tūtu pie Rūķa varētu saņemt pēc pasākuma.