Septembrī nodarbības uzsāk vidējās paaudzes deju “Rīva”

Deju kolektīva vadītājs ar nezūdošu enerģijas dzirksti un dejotprieku– Arvis Sprude

Koncertmeistare- Zane Lase

Kolektīvs veidojies nesen, to raksturo uguntiņa, dzirksts, kas iedegas gan mēģinājumos, gan kāpjot uz skatuves.

Izturēti vairāki pārbaudījumi- Cīruļputenis, skate, Kuldīgas pilsētas svētki un koncerti tepat pagastā.Dalībnieki dejo ar  mirdzumu acīs, ar mīlestību pret apkārtējiem un deju.Šobrīd izvirzīts mērķis- piedalīties Dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Ja vēlaties gūt pozitīvas emocijas, iegūt jaunus draugus un piedalīties koncertos, nāciet, jo kolektīvs gaida jaunus dalībniekus.

Pieteikties pa telefonu- 29257707- Aina