Uzmanību!

      Ieviesti masas ierobežojumi Kurmāles pagasta Stangoņu autoceļā- no Meža kapiem līdz pagriezienam uz Gaismu ceļa un Kurmāles ceļā.