7 t masas ierobežojums uz ceļa 6260A004  VILGĀLE- BIRZNIEKI